Informacje dla akcjonariuszy

W związku ze zmianą ustawy Kodeks Spółek Handlowych wszystkie spółki akcyjne mają obowiązek prowadzenia elektronicznego rejestru akcji za pośrednictwem biura maklerskiego.

"Korporacja Gwarecka" S.A. na Walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 8 kwietnia 2020 roku jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wybrała: Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna - Biuro Maklerskie w skrócie PKO BP BM w Warszawie, adres 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15.

Zgodnie z umową zawartą między PKO BP BM a "Korporacją Gwarecką" S.A. jesteśmy zobowiązani do przekazania danych osobowych akcjonariuszy niezbędnych do prowadzenia rejestru. PKO BP BM będzie administratorem Państwa danych osobowych.

PKO BP BM umożliwia dostęp do rejestru i świadczenie niżej wymienionych usług w swoich Punktach Obsługi Klientów na terenie całej Polski.

Od dnia 1.03.2021 roku PKO BP BM w ramach prowadzenia rejestru przejmuje obowiązki:

  • dokonywania zmian w Rejestrze w związku ze zmianą własności akcji, w szczególności w przypadku sprzedaży akcji, darowizny akcji, obsługi spraw spadkowych, za zgodą Spółki (zgodnie z wymogami § 6 pkt 4 Statutu Spółki zbycie akcji wymaga zgody Zarządu Spółki);
  • ustanawiania w ramach rejestru blokad, zastawów itp.;
  • wysyłania zawiadomień, o których mowa w art. 3284 § 3 KSH (o zamiarze zajęcia praw majątkowych);
  • wydawania świadectw rejestrowych i innych zaświadczeń;
  • udostępniania przeglądu Rejestru Akcjonariuszom;
  • udostępniania Rejestru na wniosek Akcjonariuszy w formie elektronicznej lub papierowej;
  • aktualizacji danych osobowych Akcjonariuszy oraz Osób Uprawnionych;
  • wykonywania wszelkich innych czynności związanych z Rejestrem, wynikających z KSH lub innych przepisów prawa.

Zgodnie z wymogami Statutu Spółki "Korporacja Gwarecka" S.A. wypłaty dywidendy oraz inne świadczenia pieniężne w stosunku do akcjonariuszy Spółka dokonuje samodzielnie przelewami bankowymi na wskazany rachunek bankowy akcjonariusza (zmiany numerów rachunków bankowych w dalszym ciągu prosimy zgłaszać do Działu Organizacyjnego "Korporacji Gwareckiej" S.A.

Bank PKO BP w celu prowadzenia rejestru akcjonariuszy wymaga danych osobowych, których nie posiadamy. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie formularzy (Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna PKO BP BM + RODO, Uzupełnienie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez PKO BP BM) i przesłanie do końca stycznia 2021 roku drogą pocztową na adres "Korporacja Gwarecka" S.A., Bogdanka, 21-013 Puchaczów, pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście do Sekretariatu Spółki.