WITAMY NA NASZEJ STRONIE!

"KORPORACJA GWARECKA" S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

WITAMY NA NASZEJ STRONIE!

"KORPORACJA GWARECKA"
SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

Historia Spółki

"Korporacja Gwarecka" Spółka Akcyjna (zwana dalej: "Korporacja Gwarecka" S.A.) Spółka z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, została założona w dniu 22.03.2002 r. Aktem notarialnym - Repertorium A Nr 1527/2002-2925. Akcjonariusze-założyciele w liczbie 2.925 osób dokonali aktu zawiązania Spółki, wyboru pierwszych władz Spółki oraz określili treść Statutu.

Osobowość prawna

„Korporacja Gwarecka” Spółka Akcyjna uzyskała osobowość prawną w dniu 12.04.2002 r. po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000106920. Siedziba Spółki mieści się w Bogdance, 21-013 Puchaczów.
Spółka posiada doświadczoną oraz przygotowaną zawodowo załogę.

Działalność Spółki

Spółka Akcyjna działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i innych obowiązujących aktów prawnych.

Działalność Naszej Spółki

Usługi

Roboty konserwacyjno-remontowe, usługi specjalistyczne (szybowe, budowlane i instalacyjne)

Handel

Dostawa maszyn i urządzeń, prace dokumentacyjne i projektowe

Świadczenia

Roboty chodnikowe, (przygotowawcze i wybierkowe)
pod ziemią

Obsługa

Kombajnów chodnikowych oraz urządzeń specjalistycznych

Zarząd spółki

Prezes Zarządu mgr inż. Ryszard Lachowskimgr inż. mechanik - Prezes Zarządu
Urodzony w 1951 r. w Złotym Stoku. W 1976 roku ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.
Pracę zawodową rozpoczął w Kopalni Węgla Kamiennego „Victoria” w Wałbrzychu a następnie od 1980 r.
w Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka” S.A. Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu przez akcjonariuszy założycieli.
Ukończył kurs dla członków Rad Nadzorczych JSSP poparty egzaminem państwowym.